Werkwijzen

Hulpverlening

18/01/2022
Hulpverlening OverKop Genk

Wat?

De medewerkers van het OverKop-huis bieden steeds een luisterend oor. Indien je nood hebt aan een diepgaand gesprek kan je een afspraak maken bij één van onze hulpverleners. Deze één-op-één gesprekken zijn volledig gratis. Hieronder kan je een grafiek terugvinden met onze meest besproken thema’s.  

Hoe ziet het hulpverleningsproces eruit?  

Als je een eerste keer naar OverKop komt voor een babbel dan doen wij een kort gesprek om elkaar beter te leren kennen (Intakegesprek). In dit intakegesprek wordt bekeken wat je hulpvraag is. Wanneer je hulpvraag aansluit bij onze werking worden er een aantal gesprekken ingepland. Wanneer je hulpvraag niet aansluit bij onze werking, zal er warm doorverwezen worden naar een andere, meer geschikte organisatie. 

Wie kan aanmelden?

Je kan als jongeren (tussen de 14 en 25 jaar) jezelf aanmelden voor een hulpverlenend gesprek bij een hulpverlener van OverKop. Daarnaast kunnen ook je ouders of een andere organisatie jou aanmelden bij OverKop.